394. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30. oktobra 2023. godine održao 394.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 1. Predlog za imenovanje pomoćnice direktora za Sektor za neposredni nadzor;
 2. Predlog za imenovanje pomoćnika direktora za Sektor za posredni nadzor;
 3. Odluka o donošenju izmjene Finansijskog plana ANO za 2023. godinu;
 4. Zaključci o postupanju društva za osiguranje XX  po izrečenim nadzornim mjerama
 5. Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine doprinosa Garantnom fondu;
 6. Rješenje o zaradi za direktora Agencije za nadzor osiguranja;
 7. Odluka o organizovanju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (Novembar 2023);
 8. Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju u novembarskom roku 2023. godine;
 9. Zapisnik o polaganju stručnog ispita za zastupanje i posredovanje u osiguranju - septembar 2023;
 10. Odluka o isplati naknade za rad Komisiji za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju u septembarskom roku 2023;
 11. Odluka o razrješenju sekretara i imenovanju sekretara Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;
 12. Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i jednostavnih nabavki za III kvartal 2023;
 13. Zapisnik o načinu i toku održavanja II ispitnog roka iz Finansijske matematike;
 14. Informacija o Zaključku Vlade Crne Gore o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja br. 07-040/23-4496/2 od 12.10.2023. godine (na upoznavanje);
 15. Odluka o dopuni odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranja;
 16. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za nadzor osiguranja;
 17. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju xx;
 18. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju xx;

393. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. septembra 2023. godine održao 393.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za nadzor osiguranja;
 2. Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora Agencije za nadzor osiguranja;
 3. Odluka o izmjenama Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima u Agenciji za nadzor osiguranja;
 4. Odluka o izmjeni Odluke o formiranju fonda za pomoć pri rješavanju stambenih pitanja zaposlenih u Agenciji za nadzor osiguranja;
 5. Odluka o donošenju Programa rada Agencije za nadzor osiguranja za 2024. godinu;
 6. Odluka o donošenju Finansijskog plana Agencije za nadzor osiguranja za 2024. godinu;
 7. Analiza tržišta osiguranja za drugi kvartal 2023. godine;
 8. Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i NBOCG za drugi kvartal 2023. godine (na upoznavanje);
 9. Odluka o stavljanju van snage Smjernica o kriterijumima za isplatu dividende društava za osiguranje;
 10. Izmjena Operativnog plana rada Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu;
 11. Zaključak o postupanju društva za posredovanje u osiguranju XX po Rješenju o izricanju mjere nadzora;
 12. Zaključak o postupanju društva za posredovanje u osiguranju XX po Rješenju o izricanju mjere nadzora broj;
 13. Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Modeli doživljenja u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
 14. Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka za predmet Finansijska matematika;
 15. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju XX;
 16. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje XX na imenovanje XX za člana odbora direktora;
 17. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje XX na imenovanje XX za člana odbora direktora;
 18. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje XX Podgorica AD na imenovanje XX za člana odbora direktora;
 19. Odluka o organizovanju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (Oktobar 2023);
 20. Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju u oktobarskom roku 2023. godine;
 21. Odluka o stavljanju van snage Procedure postupanja po predmetima naknada zarada;

392. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30. avgusta 2023. godine održao 392.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 1. Zaključak o postupanju društva za osiguranje XX po tački 1 Rješenja o izricanju mjere nadzora;
 2. Nadzorna mjera za društvo za osiguranje XX, iz IT područja;
 3. Odluka o isplati naknade za rad Komisiji za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju - Jul 2023;
 4. Odluka o organizovanju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (Septembar 2023);
 5. Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju u septembarskom roku 2023. godine;
 6. Odluka o pokretanju procedure za deponovanje sredstava ANO;

391. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 18. avgusta 2023. godine održao 391.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 1. Odluka o izmjeni Amandmana 1 na Plan javnih nabavki za 2023. godinu;
 2. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta društvu za osiguranje XX;
 3. Rješenje o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta društvu za osiguranje XX;
 4. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta XX;
 5. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju XX;

389. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 03. avgusta 2023. godine održao 389.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 

1.Ugovor o nabavci usluga održavanja Core IT sistema između Agencije za nadzor osiguranja i XX;

2.Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i jednostavnih nabavki za II kvartal 2023. godine;

3.Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora za 2023. (XX);

4.Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora za 2023. (XX);

5.Predlog flajera ANO – Postupak po prigovorima osiguranika;

6.Zaključak o postupanju društva za osiguranje XX po rješenju o izricanju mjere nadzora;

7.Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka za predmet Ekonomija, u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

8.Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka za predmet Vjerovatnoća i matematička statistika, u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

9.Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodimaAgencije za nadzor osiguranja za II kvartal 2023. godine;

10.Izvještaj o realizaciji Operativnog plana rada Agencije za nadzor osiguranja za II kvartal 2023. godine;

11.Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranje;

12.Odluka o izmjeni Amandmana 1 na Plan javnih nabavki za 2023. godinu;

388. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 10. jula 2023. godine održao 388.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 1. Nadzorne mjere za društvo za posredovanje “XX” i Zaključak o otklanjanju nepravilnosti;
 2. Nadzorne mjere za društvo za osiguranje “XX” i Zaključak o otklanjanju nepravilnosti;
 3. Zaključci o postupanju društvo za osiguranje “XX” po nadzornim mjerama;
 4. Zapisnik o godišnjoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i NBOCG za 2022. godinu;
 5. Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i NBOCG za prvi kvartal 2023. godine;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja;
 7. Odluka o ažuriranju Registra rizika za 2023. godinu i Rješenje o imenovanju lica za koordinaciju aktivnosti  na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima;
 8. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta;
 9. Poslovnik o izmjenama Poslovnika o radu Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;
 10. Ugovor o nabavci usluga održavanja Core IT sistema između Agencije za nadzor osiguranja i XX;
 11. Rješenje o zaradi za direktora Agencije za nadzor osiguranja;
 12. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora za 2023;
 13. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju XX;
 14. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju XX;
 15. Analiza tržišta osiguranja za prvi kvartal 2023. godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map