409. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 24. juna 2024. godine održao 409.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, donio i razmatrao slijedeće:

 1. Nadzorne mjere za za osiguravajuće društvo XXX;
 2. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja za 2023. godinu;
 3. Izvještaj o redovnoj posrednoj kontroli tržišta osguranja za 2023. godinu;
 4. Izvještaj o redovnoj posrednoj kontroli tržišta osguranja za prvi kvartal 2024. godine;
 5. Odluka o ažuriranju Registra rizika za 2024. godinu;
 6. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora zaćedruštvoXXX;
 7. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranje;
 8. Odluka o objavljivanju konkursa za dodjelu Godišnje nagrade Agencije za nadzor osiguranja za 2024. godinu.
 9. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu Godišnje nagrade Agencije za nadzor osiguranja za 2024. godinu;
 10. Rješenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu, sprovođenje i analizu Stres testa sektora osiguranja u 2024. godini i pripremu izvještaja o rezultatima strest testa;
 11. Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka iz Penzijskog osiguranja;
 12. Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka iz Životnog osiguranja;
 13. Informacija o izmjeni sporazuma o saradnji na kolegijumu supervizora Triglav grupe;
 14. Predlog novog EU Zakona o osiguranju.

408. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 10. juna 2024. godine održao 408.sjednicu, na kojoj je donio i razmatrao slijedeće:

 1. Mišljenje ANO o osiguranju avio flote vazdušnih prevozilaca registrovanih u Crnoj Gori po Zakonu o osiguranju („Sl. list RCG” br.78/06, 19/07, „Sl. list CG” br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16, 146/21, 34/24) i Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl. list CG“ br.44/12, 146/21).
 2. Zapisnik o sprovedenom postupku vanrednog priznavanja pojedinih predmeta u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara.
 3. Odluka o imenovanju predavača za vanrednu obuku i polaganje ispita iz predmeta Ekonomija u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara.
 4. Smjernice o analizi rizika i uspostavljanju sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju.

407. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 03. juna 2024. godine održao 407.sjednicu, na kojoj je donio:

1.Odluku o dodjeli donacije za Dnevne centre za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i Centar za rani razvoj.

406. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. maja 2024. godine održao 406.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, donio i razmatrao slijedeće:

 1. Zaključak o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti po nadzornoj mjeri za osiguravajuće društvo XXX;
 2. Zaključak o postupanju po Mjeri upozorenja za osiguravajuće društvo XXX;
 3. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o načinu i postupku vršenja posredne kontrole, br. 01-2/5-22 od 10.01.2022. godine;
 4. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora osiguravajućeg društva XXX;
 5. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora osiguravajućeg društva XXX;
 6. Izvještaj o prihodima i rashodima ANO za Q1 2024 godine;
 7. Odluka o organizovanju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranje – jun 2024 godine;
 8. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju;
 9. Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka iz Aktuarske matematike I;
 10. Rješenje o imenovanju Radne grupe ANO za organizaciju procesa pripreme sektora osiguranja za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja - MSFI 17 od 01. 01. 2026. godine i učešće u Upravljačkom odboru i Radnoj grupi za MSFI 17;
 11. Sporazum o formiranju organizacione strukture i načina rada tijela za pripremu sektora osiguranja za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 – Ugovor o osiguranju od 1. januara 2026. godine;
 12. Strateški plan aktivnosti sektora osiguranja za primjenu MSFI 17 od 01. 01. 2026. godine.

405. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. aprila 2024. godine održao 405.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, donio i razmatrao slijedeće:

 1. Odluka o donošenju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajima i Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ANO za 2023. godinu;
 2. Izvještaj o redovnoj posrednoj kontroli tržišta osiguranja na kraju 4. kvartala 2023. godine;
 3. Zaključak o postupanju po mjeri upozorenja za osiguravajuće društvo XXX;
 4. Zaključak o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti po nadzornoj mjeri za osiguravajuće društvo XXX;
 5. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora osiguravajućeg društva XXX;
 6. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.
 7. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora osiguravajućeg društva XXX;
 8. Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i jednostavnih nabavki za 1. kvartal 2024. godine;
 9. Izvještaj o informacionoj bezbijednosti u ANO u 2023. godini i preporuke za naredni period;
 10. Odluka o isplati naknade za rad Komisiji za priznavanje predmeta u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
 11. Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Investicije i upravljanje imovinom u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
 12. Poslovnik o radu Savjeta ANO;

404. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 08. aprila 2024. godine održao 404.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, donio i razmatrao slijedeće:

 1. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje izvršnog direktora za osiguravajuće društvo XXX;
 2. Rješenje o obustavi postupka za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju za društvo sa ograničenom odgovornošću XXX.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map