362. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 2. avgusta 2022. godine održao 362. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Pravilnik o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju;
  2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja.

361. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. jula 2022. godine održao 361. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3611. Odluka o usvajanju Registra rizika na nivou Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

2. Rješenje o imenovanju lica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima;

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o postupanju u upravnim predmetima u 2021. godini;

4. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja/zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Dušanki Jovićević, Duški Mandić, Jeleni Kovačević, Gordani Kukalj, Kristini Milinković, Mariji Milićević, Mariji Remiković, Marini Ćeranić, Milici Ivanović, Mirjani Joković, Muhamedu Bučanu, Svetlani Klicov, Tanasiju Zoriću, Ani Kovačević, Luki Đuroviću, Mileni Pejović);

5. Rješenje o davanju saglasnosti akcionarskom društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ Podgorica za izmjenu registrovanog skraćenog naziva;

6. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju.

360. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 6. jula 2022. godine održao 360. sjednicu, na kojoj je verifikovan Nacrt Pravilnika o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

359. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 24. juna 2022. godine održao 359. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3591. Odluka o utvrđivanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2021. godinu;

2. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju.

358. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 14. juna 2022. godine održao 358. sjednicu, na kojoj je, usvojeno Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Zorke Milić na mjesto izvršne direktorice u akcionarskom društvu za osiguranje „Lovćen-životna osiguranja“ Podgorica.

357. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 1. juna 2022. godine održao 357. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

357

1. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Vladimira Markovića, na mjesto izvršnog direktora u društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica;

2. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora u društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica (Aco Aleksić, Adel Bahtanovića, Nela Belević);

3. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora društva za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica (Ana Radonjić, Boris Palicheva, Philip Mihaylov);

4. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju;

5. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Dragani Ćuk, Ani Milatović, Mariji Šaranović, Gorici Burzanović za obavljanje poslova posredovanja/zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju;

6.Izvještaj sa javne rasprave na Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja;

7.Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja;

8.Mišljenje o načinu postupanja po članu 12 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

9.Mišljenje o primjeni člana 62 stav 2 tačka 1 i stav 3 Zakona o osiguranju.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map