235. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 01. 2018. godine održao 235. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o ukidanju mjere privremene zabrane raspolaganja imovinom društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica;
 • Plan javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2017. godinu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Aleksandra Živković, Bojana Medigović, Goran Nikolić, Ognjen Zeković i Saša Popović.

234. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. 12. 2017. godine održao 234. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica za prenos portfelja i sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije;
 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;
 • Mišljenje o primjeni člana 48 Zakona o osiguranju;
 • Odluka o visini doprinosa Garantnom fondu za 2018. godinu;
 • Plan integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Biljani Bataković;

Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Danijela Krković, Snežana Kepić, Albert Jacović, Boris Cimbaljević, Damir Đurbuzović, Sanja Radusinović, Senja Zlatanovski, Suad Kardović, Ilija Radulović, Mirko Dragićević i Saša Kovačević.

233. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01. 12. 2017. godine održao 233. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica za imenovanje člana Odbora direktora društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Wiener Stadtische životno osiguranje” AD Podgorica na dopune Statuta društva;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Draganu Merdoviću.

230. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 23. 10. 2017. godine održao 230. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Uputstvo o načinu dostavljanja podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja u elektronskoj formi;
 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu „Boka Pilot & Tug Boat Service“ DOO Bijela;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Rudiju Lipovecu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Marija Jovović, Sandra Peruničić, Jelena Piperović i Jovan Ivanović.

229. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 29. 09. 2017. godine održao 229. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Plan rada Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
 • Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu
 • Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;
 • Pravilnik o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Uniqa životno osiguranje” AD Podgorica za imenovanje člana Odbora direktora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Uniqa životno osiguranje” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Uniqa neživotno osiguranje” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Lovćen osiguranje” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Generali osiguranje Montenegro” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Sanja Kontić, Tijana Vujović, Milijana Ćalasan, Sanja Ljumović i Tanja Vuković.

228. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 06. 09. 2017. godine održao 228. sjednicu, na kojoj je usvojeno:

 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Aleksandra Perović, Bojana Gardašević, Danica Vojinović, Demis Demić, Driton Djokaj, Goran Đukanović, Danilo Šoć, Milan Šćekić, Miloš Kuveljić, Tijana Roganović, Jelena Vukotić, Ljudmila Franeta, Milka Radojević, Nenad Perović, Slađana Savović, Snežana Matijašević i Tatjana Braunović.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map