325. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 17. 02. 2021. godine održao 325. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Odluka o usvajanju izvještaja o javnim nabavkama u 2020. godinu;

2. Odluka o organizovanju dodatnog ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju;

3. Rješenje o davanju saglasnost društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica za usvajanje novog Statuta;

4. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Ana Radonjić – Ana Radonjić, Bernd Saurugg, Georgios Bartizs);

5. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Aco Nikolić, Bernhard Nigl, Nikolai Genchev);

6. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Jeleni Eraković za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.

324. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 01. 2021. godine održao 324. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Rješenje o davanju saglasnosti na Statut društvu za osiguranje “Lovćen osiguranje” AD Podgorica;
  2. Rješenje o davanju saglasnosti na Statut društvu za osiguranje “Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica;
  3. Rješenje o davanju saglasnosti na Statut društvu za osiguranje “Uniqa neživotno osiguranje” AD Podgorica;
  4. Rješenje o davanju saglasnosti na Statut društvu za osiguranje “Uniqa životno osiguranje” AD Podgorica;
  5. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora društvu za osiguranje “Wiener St. životno osiguranje “ Podgorica.

322. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 14. 01. 2021. godine održao 322. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Rješenje o davanju saglasnosti na Statut društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica;

2. Rješenje o davanju saglasnosti za promjenu naziva društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica;

3. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje članova Odbora direktora (Gerald Grӧstenberger, Gorana Pavićević-Ćetković, Klaus Scheitegel).

321. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30. 12. 2020. godine održao 321. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2021. godinu;

2. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene Statuta „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica;

3. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Nele Belević na mjesto izvršne direktorice u „Uniqa neživotno osiguranje.

320. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 24. 12. 2020. godine održao 320. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju „Bona Fide Broker“ DOO Podgorica;

2. Rješenje o davanju saglasnosti za osnivanje organizacionog dijela - podružnice društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica;

3. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Mariji Savović  iz Podgorice.

318. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 08. 12. 2020. godine održao 318. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge „PricewatherhouseCoopers“ DOO Podgorica;

2. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge „PricewatherhouseCoopers“ DOO Podgorica.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map