240. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 03. 2018. godine održao 240. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama, po zahtjevu Saveza slijepih Crne Gore;
 • Rješenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora društvu „Sava Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora društvu „Grawe Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenje o davanju saglasnosti za ponovno imenovanje članova Odbora direktora društvu „Grawe Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Marku Vujoševiću.

238. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 02. 03. 2018. godine održao 238. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Anji Bošković, Ljubici Radmilović i Nataši Janičić.

236. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 09. 02. 2018. godine održao 236. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o izdavanju dozvole za pružanje drugih usluga u osiguranju agenciji „Professional Insurance Assistance” DOO Podgorica;
 • Rješenje o uslovnom oduzimanju dozvole za rad društvu za posredovanje u osiguranju „AM Capital Team“ DOO Podgorica;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Jeleni Boljević i Lei Obradović;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Biljani Miranović.

235. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 01. 2018. godine održao 235. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o ukidanju mjere privremene zabrane raspolaganja imovinom društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica;
 • Plan javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2017. godinu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Aleksandra Živković, Bojana Medigović, Goran Nikolić, Ognjen Zeković i Saša Popović.

234. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. 12. 2017. godine održao 234. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica za prenos portfelja i sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije;
 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;
 • Mišljenje o primjeni člana 48 Zakona o osiguranju;
 • Odluka o visini doprinosa Garantnom fondu za 2018. godinu;
 • Plan integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Biljani Bataković;

Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Danijela Krković, Snežana Kepić, Albert Jacović, Boris Cimbaljević, Damir Đurbuzović, Sanja Radusinović, Senja Zlatanovski, Suad Kardović, Ilija Radulović, Mirko Dragićević i Saša Kovačević.

233. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01. 12. 2017. godine održao 233. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica za imenovanje člana Odbora direktora društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Wiener Stadtische životno osiguranje” AD Podgorica na dopune Statuta društva;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Draganu Merdoviću.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map