289. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 12. 2019. godine održao 289. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

289. sednica Saveta•Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu;

Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „BDO“ d.o.o. Podgorica, za obavljanje spoljne revizije finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu;

•Rješenje o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica;

•Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene Statuta društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica;

•Rješenje o izdavanju ovlašćenja Aleksandru Radoičiću iz Podgorice za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;

•Rješenje o izdavanju ovlašćenja Emi Zaimović iz Podgorice za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju;

•Rješenje o izdavanju ovlašćenja Tanji Ivanović iz Podgorice za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.“

288. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

288Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 13. 12. 2019. godine održao 288. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu Saveza slijepih Crne Gore.

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 13. 12. 2019. godine održao 288. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu Saveza slijepih Crne Gore

287. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 11. 2019. godine održao 287. sjednicu, na kojoj su, pored ostalog, usvojeni sljedeći akti:

287

- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i drugim subjektima koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja;

- Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju (prilog:„Upitnik za identifikaciju politički eksponiranih lica“).

Savjet je upoznat i sa Informacijom o visini kamatne stope kod obračuna matematičke rezerve za ugovore o osiguranju. Članom 9 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik („Sl. list CG“ br. 01/13, u daljem tekstu: „Pravilnik“) propisano je da kamatna stopa koja se primjenjuje kod obračuna matematičke rezerve ne može biti veća od:

- 60% vrijednosti prosječne kamatne stope po kojoj su emitovane obveznice Crne Gore i

- prosječnog prinosa koji je Društvo ostvarilo ulaganjem sredstava matematičke rezerve u prethodne tri godine.

Pravilnikom je propisano da kamatnu stopu u iznosu od 60% vrijednosti prosječne kamatne stope po kojoj su emitovane obveznice Crne Gore utvrđuje i objavljuje Agencija za nadzor osiguranja na godišnjem nivou. Shodno navedenom, Agencija za nadzor osiguranja je, na osnovu podatka o visini kamatnih stopa po kojima su emitovane obveznice Crne Gore, utvrdila da kamatna stopa koja se koristi u obračunu matematičke rezerve ne može biti veća od 2,179%.

Navedena kamatna stopa se primjenjuje kod obračuna matematičke rezerve za ugovore o osiguranju koji se zaključe nakon 1. januara 2020. godine.

286. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 06. 11. 2019. godine održao 286. sjednicu, na kojoj su, pored ostalog, usvojeni sljedeći akti:

286

1. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Ani Despotović za obavljanje aktuarskih poslova;

2. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Drašku Mandiću za obavljanje aktuarskih poslova;

3. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Ljuba Mitrovića, na mjesto izvršnog direktora u akcionarskom društvu za životno osiguranje “Wiener Städtische životno osiguranje“ Podgorica;

4. Rješenje o davanju saglasnost za imenovanje Maje Pavličić, na mjesto izvršne direktorice u akcionarskom društvu za životno osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica;

5. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Reviko“ d.o.o. Podgorica, za obavljanje spoljne revizije finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu;

6. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Podgorica, za obavljanje spoljne revizije finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu;

7. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, za obavljanje spoljne revizije finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu;

8. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju fizičkim licima: Zorica Matijašević, Dijana Jovetić, Filip Filipović, Jasmina Srdanović, Milena Uljarević, Pavle Laković, Slađana Tomović, Tamara Bulajić, Igor Bošković, Ivana Marković, Milena Vešović, Radmila Gopčević, Rajko Marjanović, Sanja Matović, Semija Dedeić, Veselin Đukić.“

284. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

284Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 23. 10. 2019. godine održao 284. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Dejana Bajića na mjesto izvršnog direktora u „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica

282. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 04. 10. 2019. godine održao 282. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

282

• Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2019. godinu;

• Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2019. godinu;

• Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Jeleni Jovićević;

• Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju fizičkim licima: Ana Eraković, Tamara Femić, Đorđe Filipović, Vladimir Kokeza, Jelena Potpara, Marijana Kljajević, Zoran Trivundža i Smiljan Mori.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map