Obavještenje: Poziv svim zainteresovanim kandidatima za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara da izraze svoje interesovanje za pohađanje pomenute obuke i polaganje stručnog ispita najkasnije do 03. 07. 2015. godine

Agencija za nadzor osiguranja poziva sve zainteresovane kandidate za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara da izraze svoje interesovanje za pohađanje pomenute obuke i polaganje stručnog ispita.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima za polaganje, načinu  polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara („Službeni list Crne Gore“, br. 02/14, u daljem tekstu “Pravilnik”), Agencija za nadzor osiguranja planira da započne sa pomenutom obukom krajem septembra/početkom oktobra 2015. godine, u skladu sa programom stručnog ispita sadržanom u članu 2 Pravilnika i Prilogu 1 istog, o čemu će svi zainteresovani kandidati biti obaviješteni putem zvanične internet strane Agencije za nadzor osiguranja www.ano.me , najkasnije mjesec dana prije početka obuke.

Naknada za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara i sticanje zvanja ovlašćenog aktuara definisana je Odlukom o naknadama Agencije, a obračunava se i naplaćuje za:

1. obuku i polaganje svih predmeta koji su sastavni dio stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara: 5.000€;

2. obuku i polaganje predmeta iz čl. 2 stav 1 tač. 1 do 14 Pravilnika: po predmetu 350€;

3. polaganje predmeta Domaće zakonodavstvo iz čl. 2 stav 1 tač. 15 Pravilnika: 250€

U tu svrhu, ovim putem Agencija za nadzor osiguranja namjerava da ispita zainteresovanost potencijalnih kandidata za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita. Stoga, sva zainteresovana lica treba da do 3. jula 2015. godine iskažu zainteresovanost za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara na e-mail Agencije: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i dostave biografiju iz koje se može utvrditi stepen obrazovanja, struka i radno iskustvo. 

Napominjemo da navedeno nije poziv za prijavljivanje za obuku i polaganje stručnog ispita, već ispitivanje zainteresovanosti koje treba da ukaže na broj potencijalnih kandidata koji zadovoljavaju uslove za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map