Pretraga

ano_grafDobrošli na internet prezentaciju Agencije za nadzor osiguranja, Crna Gora.

Agencija za nadzor osiguranja je nezavisno regulatorno tijelo osnovano u skladu sa Zakonom o osiguranju. Agencija vrši nadzor nad obavljanjem poslova iz djelatnosti osiguranja, u cilju podsticanja razvoja tržišta osiguranja i obezbjeđenja adekvatne zaštite interesa osiguranika...

Agencija za nadzor osiguranja - Aktuelno

Obavještenje: „Grawe Osiguranje” AD Podgorica postalo jedini vlasnik svih akcija društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica

utorak, 17 januar 2017

Društvo za osiguranje „Grawe Osiguranje” AD Podgorica se obratilo 17. 11. 2016. godine Agenciji za nadzor osiguranja sa zahtjevom za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za osiguranje „Merkur Osiguranje” AD Podgorica, u visini od 100% učešća u kapitalu navedenog društva.

Agencija za nadzor osiguranja je postupajući po predmetnom zahtjevu, shodno čl. 23, 25 i 26 Zakona o osiguranju, ocijenila da su ispunjeni zakonom propisani uslovi pa je, na 207. sjednici  od 26. 12. 2016. godine, Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio Rješenje o davanju saglasnosti za sticanje direktnog kvalifikovanog učešća.

Na osnovu prethodno dobijene saglasnosti,  „Grawe Osiguranje” AD Podgorica je izvršilo kupovinu akcija i dana 17. 01. 2017. godine postalo jedini vlasnik svih akcija društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica.

Zaštita prava i interesa osiguranika i klijenata „Merkur Osiguranja” AD Podgorica biće obezbijeđena u kontinuitetu i u narednom periodu. Takođe, u narednom periodu planirano je i pripajanje društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica društvu „Grawe Osiguranje” AD Podgorica.

   

Obavještenje: Objavljen je novi sistem tarifa AO i visina redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2017. godinu

petak, 13 januar 2017

Novi Sistem tarifa AO, objavljen u Sl. listu CG br. 78/2016 od 16.12.2016. godine možete preuzeti ovdje.

Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2017. godinu, objavljenu u Sl. listu CG br. 82/2016 od 29.12.2016. godine možete preuzeti ovdje...

   

Obavještenje o visini maksimalne kamatne stope za obračun matematičke rezerve

petak, 13 januar 2017

Obavještenje o visini maksimalne kamatne stope za obračun matematičke rezerve možete preuzeti ovdje.

   

Saopštenje: Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na sjednici održanoj 09. decembra 2016. godine, dao saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Sistema tarifa premija osiguranja od autoodgovornosti

utorak, 20 decembar 2016

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na sjednici održanoj 09. decembra 2016. godine, dao saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Sistema tarifa premija za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, predložene od strane Udruženja - Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore.

Sistem tarifa premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima možete preuzeti ovdje.

Tabelu premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima možete preuzeti ovdje.

   

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Ivana Šaranović Jovićević učestvovali su na 12. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

četvrtak, 08 decembar 2016

IMG 89371Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Ivana Šaranović Jovićević učestvovali su na 12. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 06. decembra 2016.godine na Bledu, u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Slovenije.

Na konferenciji se razgovaralo o temama  vezanim za ocjenu ispunjenosti “fit & proper” kriterijuma za  članove odbora direktora i kvalifikovane  akcionare u društvima za osiguranje, pitanja nadzora kod prekograničnog pružanja usluga osiguranja, uz poseban naglasak na nadzor filijala na jedinstvenom tržištu Evropske Unije i mjerama  koje supervizori preduzimaju u izuzetnim tržišnim okolnostima formiranja cijena, u domenu osiguranja od autoodgovornosti.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  institucija nadležnih za nadzor u oblasti osiguranja u ovom regionu, kojom prilikom su razmijenjena dosadašnja iskustva i  zajednički izazovi koji stoje pred regulatorima u predstojećem periodu.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

utorak, 06 decembar 2016

Obavještavaju se kandidati koji su u srijedu, 30. 11. 2016. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 13. 12. 2016. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Nermom Kurtagić, na broj telefona  +382 20 513 502.

   

Obavještenje o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

utorak, 15 novembar 2016

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita i spisak kandidata koji polažu stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

petak, 04 novembar 2016

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Stručni ispit će se održati dana 30. novembra 2016. godine. Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije. 

   

Saopštenje: Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

utorak, 18 oktobar 2016

IMG 2

Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs  (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, Michael Brandstetter i Christian Eltner boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici VVO i Agencije za nadzor osiguranja razmijenili su informacije o aktuelnim trendovima na tržištima osiguranja, kao i o prvim iskustvima i planovima u transponovanju i implementaciji direktive Solventnost II, koja je u Evropskoj Uniji  počela sa primjenom 1. januara 2016. godine.  Predstavnici VVO su prenijeli svoja iskustva o preduzetim  aktivnostima usmjerenih ka edukaciji i promociji osiguranja, kao i o austrijskom iskustvu u deregulaciji cijena za osiguranje od autoodgovornosti.

   

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje Prečišćeni tekst Zakona o osiguranju

ponedjeljak, 22 avgust 2016

Prečišćeni tekst Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl. list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16), možete preuzeti ovdje.

Skeniran broj Službenog lista CG u kojem je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju ("Sl. list CG", br. 55/2016 od 17. 08. 2016. godine), možete preuzeti ovdje.

   
pranje_novca_bann

ANO anketa

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji
regulativa2
obrasci2
Prigovor obrasci

Login Form

Joomla extensions by Siteground Hosting