ANO vijesti

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o organizovanju vanrednog ispitnog roka u julu mjesecu i o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Zorki Marković na broj tel.: 020/513-502.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

273

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je na danas održanoj 273. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, između ostalog razmotrio i utvrdio Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu. Savjet je ocijenio da je stanje na tržištu osiguranja stabilno, sa nastavkom pozitivnih trendova u kretanju glavnih pokazatelja na crnogorskom tržištu osiguranja u 2018. godini.

Prema Izvještaju koji je utvrđen, a koji će biti dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje, devet društava za osiguranje, od čega pet društava koja su obavljala poslove neživotnih osiguranja i četiri društva za osiguranje koja su obavljala poslove životnih osiguranja, ostvarila su ukupnu bruto fakturisanu premiju u iznosu od 86,8 mil. EUR u 2018. godini, što predstavlja rast od 6,2% u odnosu na 2017. godinu. Gustina osiguranja (bruto premija po glavi stanovnika) iznosila je 139,6 EUR i zabilježila je rast od 6,2% u poređenju sa 2017. godinom.

Sektor osiguranja je i u 2018. godini nastavio profitabilno poslovanje i to svih devet društava za osiguranje, pa je ukupna neto dobit iznosila 7,1 mil. EUR. Vrijednost ukupne aktive na dan 31. 12. 2018. godine na nivou svih društava za osiguranje iznosila je 212 mil. EUR, što predstavlja rast od 2,3% u odnosu na vrijednost ukupne aktive na isti datum prethodne godine. Investicije crnogorskih osiguravača u dugoročne i kratkoročne obveznice Crne Gore su na dan 31. 12. 2018. godine iznosile 138,7 mil. EUR, što je za 8,7% više u odnosu isti period prethodne godine.

Tehničke rezerve, kao rezervisani dio sredstava namijenjen za pokriće obaveza iz obavljanja poslova osiguranja, na dan 31. 12. 2018. godine, na nivou svih društava za osiguranje iznosile su 128,5 mil. EUR, što predstavlja rast od 4,9% u odnosu na 31. 12. 2017. godine.

Svih devet društava za osiguranje na tržištu osiguranja u Crnoj Gori je bilo kapitalno adekvatno i likvidno, dok je pokazatelj solventnosti osiguravača, kao indikator sposobnosti istih da raspoloživim novčanim sredstvima blagovremeno izmiruju sve obaveze, na nivou tržišta ostvario prosječnu vrijednost od 1,8.

Posmatrano na nivou cjelokupnog tržišta osiguranja ostvaren je visok nivo pokazatelja ažurnosti u rješavanju šteta od 92,7%.

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Zorki Marković na broj tel.: 020/513-502.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

•    Zajednički rad na prilagođavanju novom regulatornom okviru Solventnost 2
•    Partnerstvo u izradi i implementaciji Strategije snaženja kulture osiguranja u Crnoj Gori
•    Tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno

30012019 02Tokom današnjeg sastanka rukovodstva Agencije za nadzor osiguranja sa rukovodstvom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, kao i izvršnim direktorima i predstavnicima društava za osiguranje, dogovorene su zajedničke aktivnosti u daljoj saradnji na polju regulative i funkcionisanja tržišta osiguranja u Crnoj Gori.

S tim u vezi, a u cilju prilagođavanja novom regulatornom okviru Solventnost 2, što je jedna od obaveza u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u okviru poglavlja 9 – Finansijske usluge, prihvaćena je inicijativa Agencije za nadzor osiguranja za zajednički rad sa predstavnicima tržišta u okviru radne grupe za izradu novog Zakona o osiguranju, kojim će novi regulatorni okvir biti implementiran u Crnoj Gori.

Takođe, imajući u vidu potrebu za daljim snaženjem kulture osiguranja u Crnoj Gori, kao i boljoj informisanosti građana o prednostima osiguranja, dogovoreno je partnerstvo na relaciji Agencija za nadzor osiguranja – Nacionalni biro osiguravača – društva za osiguranje, u cilju izrade strateškog dokumenta, koji će definisati generalne ciljeve i aktivnosti na dostizanju tih ciljeva, nakon čega treba da uslijedi implementacija strategije.

Predstavnici tržišta osiguranja su predstavili inicijative za unapređenje tržišta osiguranja, kao i za stvaranje još povoljnijeg poslovnog ambijenta u ovoj oblasti, o čemu će se, nakon detaljne analize svake inicijative i komunikacije sa nadležnim organima u dijelu finansijskog sektora, Agencija za nadzor osiguranja odrediti.

Konstatovano je da je tržište osiguranja stabilno, uz velike šanse za dalje unapređenje i razvoj tržišta. Naročito je, u kontekstu razvoja, apostrofiran značaj kontinuiranog rasta stopa dobrovoljnih osiguranja, što je jedan od ključnih pokazatelja jačanja tržišta osiguranja.

30012019 03

Održana 265. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

29012019 01Savjet Agencije za nadzor osiguranja, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, održao je danas 265. sjednicu.

Na sjednici je, pored ostalog, na osnovu  preliminarnih podataka koje u okviru redovnog izvještavanja društva za osiguranje dostavljaju Agenciji, konstatovano da su, zaključno sa trećim kvartalom prošle godine, društva za osiguranje fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 64,8 miliona eura, što predstavlja rast od 6% u odnosu na uporedni period 2017. godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu i dalje je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, sa učešćem od 43,1% u ukupnoj bruto premiji, te najviše ostvarenim nominalnim rastom od 1,4 miliona eura.

Dobrovoljna osiguranja, koja su jedan od glavnih parametara razvoja tržišta osiguranja bilježe značajne stope rasta u kontinuitetu, najviše dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje motornih vozila – kasko, kao i osiguranje života. 

Na nivou sektora osiguranja, za devet mjeseci 2018. godine ostvaren je pozitivan bruto rezultat u iznosu od 6,9 miliona eura, prema preliminarnim rezultatima.

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

29112018 0129. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje stabilnih, održivih i efikasnih finansijskih usluga, sa ciljem pružanja podrške razvoju privatnog sektora i povećanju konkurentnosti ekonomije.

Aktivnosti će biti podijeljene na dvije različite komponente.

Komponenta 1 će se fokusirati na razvoj i instalaciju IT rješenja, odnosno softvera za Agenciju za nadzor osiguranja, uključujući i ekspertsku podršku za njegovo prilagođavanje i razvoj alata za nadzor, u skladu sa zahtjevima Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II). 

Komponenta 2 će se fokusirati na razvoj IT rješenja, odnosno Službenog registra propisanih informacija kao zvanično odobrenog mehanizma u skladu sa Direktivom 2004/109/EC, za Komisiju za tržište kapitala, koji će omogućiti prikupljanje, čuvanje, objedinjavanje i pronalaženje propisanih informacija.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa firmom Compliant Risk Technology iz Hrvatske, u konzorcijumu sa Inter Solutio d.o.o i Strukturiranja d.o.o. iz Hrvatske. Ukupna vrijednost ugovora je 480.000 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija ugovorno tijelo.

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti, a razmatran je i okvirni radni plan za sljedeći period.

 

Datum objave: 29.11.2018  Autor: Ministarstvo finansija

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Nermi Nurković, na broj tel.: 020/513-502.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map