ANO vijesti

Obavještenje: „Grawe Osiguranje” AD Podgorica postalo jedini vlasnik svih akcija društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica

Društvo za osiguranje „Grawe Osiguranje” AD Podgorica se obratilo 17. 11. 2016. godine Agenciji za nadzor osiguranja sa zahtjevom za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za osiguranje „Merkur Osiguranje” AD Podgorica, u visini od 100% učešća u kapitalu navedenog društva.

Agencija za nadzor osiguranja je postupajući po predmetnom zahtjevu, shodno čl. 23, 25 i 26 Zakona o osiguranju, ocijenila da su ispunjeni zakonom propisani uslovi pa je, na 207. sjednici  od 26. 12. 2016. godine, Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio Rješenje o davanju saglasnosti za sticanje direktnog kvalifikovanog učešća.

Na osnovu prethodno dobijene saglasnosti,  „Grawe Osiguranje” AD Podgorica je izvršilo kupovinu akcija i dana 17. 01. 2017. godine postalo jedini vlasnik svih akcija društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica.

Zaštita prava i interesa osiguranika i klijenata „Merkur Osiguranja” AD Podgorica biće obezbijeđena u kontinuitetu i u narednom periodu. Takođe, u narednom periodu planirano je i pripajanje društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica društvu „Grawe Osiguranje” AD Podgorica.

Saopštenje: Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na sjednici održanoj 09. decembra 2016. godine, dao saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Sistema tarifa premija osiguranja od autoodgovornosti

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na sjednici održanoj 09. decembra 2016. godine, dao saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Sistema tarifa premija za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, predložene od strane Udruženja - Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore.

Sistem tarifa premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima možete preuzeti ovdje.

Tabelu premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima možete preuzeti ovdje.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Ivana Šaranović Jovićević učestvovali su na 12. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

IMG 89371Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Ivana Šaranović Jovićević učestvovali su na 12. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 06. decembra 2016.godine na Bledu, u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Slovenije.

Na konferenciji se razgovaralo o temama  vezanim za ocjenu ispunjenosti “fit & proper” kriterijuma za  članove odbora direktora i kvalifikovane  akcionare u društvima za osiguranje, pitanja nadzora kod prekograničnog pružanja usluga osiguranja, uz poseban naglasak na nadzor filijala na jedinstvenom tržištu Evropske Unije i mjerama  koje supervizori preduzimaju u izuzetnim tržišnim okolnostima formiranja cijena, u domenu osiguranja od autoodgovornosti.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  institucija nadležnih za nadzor u oblasti osiguranja u ovom regionu, kojom prilikom su razmijenjena dosadašnja iskustva i  zajednički izazovi koji stoje pred regulatorima u predstojećem periodu.

Saopštenje: Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

IMG 2

Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs  (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, Michael Brandstetter i Christian Eltner boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici VVO i Agencije za nadzor osiguranja razmijenili su informacije o aktuelnim trendovima na tržištima osiguranja, kao i o prvim iskustvima i planovima u transponovanju i implementaciji direktive Solventnost II, koja je u Evropskoj Uniji  počela sa primjenom 1. januara 2016. godine.  Predstavnici VVO su prenijeli svoja iskustva o preduzetim  aktivnostima usmjerenih ka edukaciji i promociji osiguranja, kao i o austrijskom iskustvu u deregulaciji cijena za osiguranje od autoodgovornosti.

Obavještenje: Skupština Crne Gore donijela je Odluku o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Skupština Crne Gore 25. saziva, na šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 28. juna 2016. godine, imenovala je Branka Vujovića za predsjedinka Savjeta Agencije za nadzor osiguranja odlukom o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja broj 00-74/16-14/1. Odluku, objavljenu u Službenom listu CG br. 41/2016 od 06. 07. 2016. godine možete pogledati ovdje.

Saopštenje: Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

1Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici FMA i Agencije za nadzor osiguranja su razmijenili informacije o  trendovima na tržištu osiguranja u 2015. i 2016. godini i o aktuelnim pitanjima i izazovima u radu supervizora, među kojima se kao najznačajnije izdvaja primjena directive Solvency II koja je u Evropskoj Uniji  počela 1. januara 2016. godine.

Na sastanku je takođe razgovarano i o poslovanju društava za osiguranje  u vlasništvu austrijskih grupa koja posluju u Crnoj Gori  i o daljem razvoju saradnje dva supervizora, naročito u vidu planiranog zajedničkog neposrednog nadzora.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara ("Sl. list CG", br. 055/15 od 30.09.2015, 058/15 od 09.10.2015, 038/16 od 23.06.2016), možete preuzeti ovdje.

Skeniran broj Službenog lista CG u kojem je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara ("Sl. list CG", br. 038/16 od 23.06.2016), možete preuzeti ovdje.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map