Društva za zastupanje u osiguranju

New Life CG

Poslovno ime: New Life CG DOO

Sjedište društva: Rimski Trg br. 2, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-47/9-18 od 26. 02. 2019

PIB matični broj društva: 03245829

Registarski broj kod CRPS: 50878394

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Milanka Dašić, Tivat - 100%

Izvršni direktor: Milanka Dašić

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 68 803 322

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt: 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map