Društva za zastupanje u osiguranju

Smart Money Solutions DOO

Poslovno ime: Smart Money Solutions DOO

Sjedište društva: Ul. Sima Barovića br. 20., Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-310/8-19 od 27. 05. 2019

PIB matični broj društva: 03264181

Registarski broj kod CRPS: 50891771

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Helena Kodrič Mori, Maribor - 100%

Izvršni direktor: Smiljan Mori

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona:

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map