Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Lovćen osiguranje AD

Poslovno ime: Lovćen osiguranje AD

Sjedište društva: ul. Slobode 13A, Podgorica

Vrsta osiguranja: neživotno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-1115/3-10 od 7. aprila 2011.

PIB matični broj društva: 02018560

Registarski broj kod CRPS: 4-0000159

Poslovno ime i adresa kvalifikovanih imalaca i procenat učešća u kapitalu: Triglav INT, holdinška družba d.d. Ljubljana - 100%, br.saglasnosti 03-57/4-17 od 16. 03. 2017.

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Matjaž Božič, 03-280/2-16 od 31.03.2016.

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Darko Popovski, 03-235/2-19 od 12.04.2019., Tomaž Žust, 03-235/4-19 od 12.04.2019., Ted Đekanović03-235/3-19 od 12.04.2019.

Poslovno ime i sjedište revizora: "Deloitte" DOO Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog b.b, br.saglasnosti 03-907/2-19 od 04.10. 2019., Katarina Bulatović

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2008 godina; 2009. godina 2010. godina; 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina; 2017. godina; 2018. godina

Broj telefona: +382 20 404 410

Web sajt: www.lovcenosiguranje.co.me

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map